دوره های آنلاین ترمیک در تمامی سطوح

دوره های آنلاین ترمیک در تمامی سطوح

برگزاری دوره های آنلاین و حضوری ترمیک به صورت یک تا شش جلسه در هفته       توضیحات
برگزاری دوره های خصوصی

برگزاری دوره های خصوصی

برگزاری دوره های خصوصی زبان اسپانیایی برای متقاضیانی که در نتیجه محدویت زمانی نمی توانند در کلاسهای گروهی شرکت نمایند
کالج سروانتس ، آموزش آنلاین

کالج سروانتس ، آموزش آنلاین

برگزاری تخصصی دوره های آنلاین زبان اسپانیایی   در حال ساخت
1 2 3
  • ۰۲۱-۸۸۵۱۸۹۴۴

Hide Main content block

دوره های آموزشی کالج سروانتس

معرفی خدمات کالج سروانتس

بالا