آموزش زبان اسپانیایی

 • موسسه سروانتس برای ترم آذر ماه در دوره های A1 تا B2 زبان آموز می پذیرد.

   

  • شروع ثبت نام آنلاین از 24 آبان ماه 1399 

   

  **   کلاس های زبان اسپانیایی در این دوره ها صرفا به صورت مجازی روی بستر ادوبی کاننکت و یا بیگ بلو باتن برگزار خواهد شد.

  *** در هر دوره A1 , A2 سه درس و در دوره های B دو درس از کتاب Nuevo Prisma مربوطه  تدریس خواهد شد.

   

  برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • کالج سروانتس برای دورۀ جدید ترمیک سه روز در هفته، سطح مبتدی زبان‌آموز می‌پذیرد.

   روزهای زوج ساعت 17:00 - 18:30

  شروع دوره از تاریخ 15 بهمن ماه 1399

  - زبان اسپانیایی در این دوره از سطح مبتدی تدریس خواهد شد.

  - در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد.

  - برای ثبت نام به پورتال آموزش کالج سروانتس به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک دو روز در هفته سطح مبتدی زبان آموز می پذیرد.

   

  • شروع دوره از تاریخ 22 آذر ماه 1399
  • شنبه ها و چهار شنبه ها ، ساعت 12:00 - 10:30

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

  برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • کالج سروانتس برای دورۀ جدید ترمیک سه روز در هفته، سطح مبتدی زبان‌آموز می‌پذیرد.

   روزهای شنبه و چهارشنبه ساعت 10:30 تا 12

  شروع دوره از تاریخ 15 بهمن ماه 1399

   

  - در این دوره دروس چهار تا شش از کتاب Nuevo Prisma A1 تدریس خواهد شد.

  - برای ثبت نام به پورتال آموزش کالج سروانتس به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک یک روز در هفته سطح B1-1 زبان آموز می پذیرد.

   

  • شروع دوره از تاریخ 6 آبان ماه 1399
  • یکشنبه ها و سه شنبه ها ، ساعت 20:15 - 18:45

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

  برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک یک روز در هفته سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد.

   

  • شروع دوره از تاریخ 29 شهریور 1399
  • روزهای زوج ، ساعت 20:15 - 18:45

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

  برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.

 • موسسه سروانتس برای دوره جدید ترمیک یک روز در هفته سطح A1-1 زبان آموز می پذیرد.

   

  • شروع دوره از تاریخ یکم مهرماه 1399
  • یکشنبه ها و سه شنبه ها ، ساعت 18:30 - 15:00

   

  **   زبان اسپانیایی در این دوره از سطح صفر تدریس خواهد شد

  *** در این دوره دروس یک تا سه از کتاب Nuevo Prisma A1  تدریس خواهد شد

  برای ثبت نام به پورتال آموزش موسسه به آدرس portal.cervantes.ir مراجعه فرمایید.